Koła i Kluby

Koło nr 2: Koło Krajoznawczo-Przyrodnicze

Prezes: Tomasz Załuski
email: tbotanik@wp.pl

Koło nr 3: Koło Turystyki Rodzinnej

Prezes: Ewa Radomska
email: wradomski@post.pl

Koło nr 4: Klub Narciarski

Prezes: Małgorzata Grabowska
email: gm@uni.torun.pl

Koło nr 5: Klub Kajakowy „Dobra Woda”

Prezes: Bogdan Pepliński
email: bogdanpeplinski@wp.pl
www: http://www.umk.pl/~kajaki/

Koło nr 6: Klub Turystyki Górskiej „Karpaty”

Prezes: Roman Gąsiorowski
email: ewagro@onet.pl

Koło nr 7: Akademicki Klub Badań Podwodnych

Prezes: Andrzej Kola
email: akbp@umk.pl
www: http://www.umk/~akbp/

Koło nr 8: Klub Turystyki Kajakowej i Krajoznawczej "TuKajKraj"

Prezes: Zbigniew Leszczyński
email: tukajkraj@umk.pl
www: http://www.tukajkraj.umk.pl

Copyright © 2009 Michał Burzański